Atom ve Periyodik Sistem – Soru 1

XY bileşiğinde X’in Y’ye kütlece oranı 7/2 olduğuna göre, 28 g X ile 6 g Y tepkimeye sokulursa kaç g XY oluşur ve hangi maddeden kaç g artar?

Çözüm:

Bu tür tepkimelerde maddelerden en az biri biter. Önce hangi maddenin bittiğini basit orantı kurarak saptayalım:

7 g X ile          2 g Y birleşirse

28 g X ile        a g Y birleşir.            Bu orantıdan a = 28 x (2/7) = 8 g bulunur.

28 g X için 8 g Y gerekli. Y 6 g verildiğine göre yeterli Y maddesi yok. Bu durumda soruyu çözerken Y’yi temel almak gerekir. Y’ye göre orantı kuralım:

2 g Y ile          7 g X birleşirse

6 g Y ile          b g X birleşir.            Bu orantıdan b = 6 x (7/2) =21 g bulunur.

Bu durumda 6 g Y ile 21 g X birleşir. Y’nin tamamı tükenir, 27 g XY bileşiği oluşurken 28-21=7 g X artar.

Çok soru çözen öğrenciler verilen değerlere bakarak doğrudan ikinci orantı ile çözüme başlarlar ve zamandan kazanırlar.

Soru 2 >


Atom ve Periyodik Sistem Ana Sayfa